Zakład Pogrzebowy Kalla organizuje ceremonie pogrzebowe na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Oferowane usługi pogrzebowa skierowane są do pogrążonych w żałobie, które pragną zorganizować godne pożegnanie. Pracownicy zakładu wiedzą, jak trudny jest czas pożegnań. Dlatego personel dba o to, aby usługi były świadczone na wysokim poziomie, a każde pożegnanie miało indywidualny charakter.

Usługi pogrzebowe Nowy Dwór Mazowiecki

Kompleksowe świadczenia obejmują czas od śmierci do przeprowadzenia ceremonii oraz stypy. Zakład Pogrzebowy Kalla oferuje pogrzeby tradycyjne i kremacyjne. Każda ceremonia może odbyć się w charakterze wyznaniowym lub świeckim. Nowy Dwór Mazowiecki to miejsce, w którym kremacja z roku na rok cieszy się co raz to większą popularnością, według ekspertów już za kilkanaście lat klasyczne pochówki mają zostać zastąpione przez kremację. Zakład oferuje kredytowanie usług pogrzebowych w kwocie zasiłku pogrzebowego w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pozostałych zasiłków np. resortowych.

Zakład pogrzebowy Nowy Dwór Mazowieckie – pomoc i wsparcie

Zakład pogrzebowy Kalla Nowy Dwór Mazowiecki cieszy się w ostatnich latach naprawdę dużą popularnością. Bogate doświadczenie zdobyte przez lata działalności w branży pogrzebowej sprawia, że firma działa na najwyższym poziomie. Głównym celem jest pomoc bliskim zmarłego w tych ciężkich chwilach. W momencie śmierci nie myśli się o pogrzebie i wszystkich formalnościach, które trzeba załatwić. Dlatego pomoc profesjonalnych pracowników jest tak ważna. Organizacja pogrzebu to transport ciała. Zakład Pogrzebowy Kalla działa przez całą dobę, dlatego nawet w środku nocy możliwe jest dostarczenie ciała do placówki. W sytuacji, gdy nastąpi zgon w domu, trzeba jak najszybciej zawiadomić lekarza rodzinnego. Po wstępnych oględzinach wystawia on kartę zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w godzinach nocnych lub w niedzielę to należy powiadomić lekarza nocnej pomocy lekarskiej.

Zakład pogrzebowy Nowy Dwór Mazowiecki – pierwsza pomoc

Następnym krokiem jest skontaktowanie się z zakładem pogrzebowym, który zajmie się transportem ciała do chłodni. To właśnie tam ciało będzie czekać na ceremonię pogrzebową. Zakład Pogrzebowy Kalla w Nowym Dworze Mazowieckim pomoże w organizacji ostatniego pożegnania i zadba o to, aby rodzina Zmarłego mogła spokojnie przeżywać żałobę.