W przypadku śmierci bliskiej osoby mieszkającej w innym kraju, niezbędne bywa sprowadzenie zwłok do Polski – jest to praktykowane w przypadku istnienia rodzinnego grobowca, tradycji lub silnych więzi łączących tę osobę z resztą rodziny. Czasami może w tym pomóc zakład pogrzebowy.

Pogrzeb w Polsce

Transport ciała do kraju powinien odbyć się szybko i bez problemów na granicy, dlatego też powierzenie tej misji profesjonalistom umożliwi rodzinie spokój właściwy w takiej chwili. Do przewiezienia zwłok wykorzystuje się nowoczesne pojazdy w odpowiednich kolorach, właściwie wyposażone. Usługi pogrzebowe tego rodzaju obecnie świadczą coraz liczniejsze zakłady – zapotrzebowanie jest spore, głównie w związku z liczną emigracją Polaków oraz silnie zakorzenionymi tendencjami patriotycznymi.

Dodatkowe usługi pogrzebowe

Oczywiście większość zakładów pogrzebowych ma tę usługę dostępną wśród wielu innych, mniej lub bardziej typowych. Pozwala to dopiąć na ostatni guzik wszystkie formalności związane z pogrzebem. Z reguły przywiezienie ciała nie opóźnia zbyt mocno ceremonii pogrzebowej, transport jest tak zorganizowany, by nie zmuszać ani najbliższej rodziny, ani innych bliskich zaangażowanych uczuciowo do długiego oczekiwania. Koszt usługi bywa różny w zależności od tego, gdzie znajduje się ciało, czy na granicy mogą wystąpić pewne przestoje i czy trzeba dopełnić formalności (przeważnie trzeba, rzadko kiedy robi to rodzina – jeśli usługa zostaje zlecona, klienci najprawdopodobniej chcą jej pełnej realizacji).