W związku z tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego pogrzebu, można rozważać, jak wygląda pochówek, którego częścią jest kremacja zwłok. Firmy pogrzebowe zajmują się przygotowaniem ciała, kremacją jak i pochówkiem zgodnie z życzeniem najbliższych zmarłego. Kremacja zwłok może zostać zorganizowana przed ostatnim pożegnaniem, jeśli sprowadzenie ciała w jego pierwotnym kształcie stanowi problem lub jeżeli osoby najbliższe nie mogę uczestniczyć w dwuetapowej ceremonii.

Przygotowanie do kremacji

Przygotowanie ciała osoby zmarłej do kremacji jest zabiegiem standardowym. Najbliżsi zmarłego wybierają trumnę (są to najczęściej proste trumny z drewna sosnowego), a także urnę (zakłady pogrzebowe oferują urny z wielu materiałów). Do środka trumny nie wolno wkładać żadnych przedmiotów czy płynów.

Spalenie zwłok

Po przygotowaniu ciała w zakładzie pogrzebowy, jest ono transportowane do spalarni zwłok i umieszczone w piecu kremacyjnym. Obecne urządzania są nowoczesne i wytwarzają temperaturę około 1000 Celsjusza i spalają ciało do 3 godzin.

Jak wygląda kremacja ciała z perspektywy bliskich osobie zmarłej?

Rodzina może uczestniczyć w procesie spopielenia zwłok lub tylko w początkowej fazie. Spalenie zwłok kończy się umieszczeniem prochów w urnie, a krematorium wydaje świadectwo kremacji.

Ile kosztuje kremacja ciała?

Należy pamiętać, że kremacja ciała jest tańsza niż tradycyjny pochówek. Spopielenie zwłok to koszt do około 600 zł. Jednak ta kwota to nie jedyny koszt związany z pogrzebem. Pogrzeb z urną obejmuje ceremonię pożegnalną przed kremacją i złożenie prochów do grobu. Pochówek po kremacji odbywa się na cmentarzu, gdzie szczątki składa się do grobu ziemnego lub umieszcza się w kolumbarium.